top of page

Polityka prywatności

LiamNorbury stworzył aplikację Annoying Spinny Cube jako aplikację komercyjną. Ta USŁUGA jest świadczona przez LiamNorbury i jest przeznaczona do użytku w takiej postaci, w jakiej jest.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o moich zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych, jeśli ktokolwiek zdecyduje się skorzystać z mojej Usługi.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z mojej Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Gromadzone przeze mnie dane osobowe służą do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie wykorzystam ani nie udostępnię nikomu Twoich informacji, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, który jest dostępny w grze Annoying Spinny Cube, chyba że niniejsza Polityka prywatności stanowi inaczej.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Aby zapewnić lepsze wrażenia podczas korzystania z naszej Usługi, mogę wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi Nic. Informacje, o które proszę, zostaną zachowane na Twoim urządzeniu i nie będą przeze mnie w żaden sposób zbierane.

Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje służące do identyfikacji użytkownika.

Link do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług używanych przez aplikację

Dane dziennika

Chcę Cię poinformować, że za każdym razem, gdy korzystasz z mojej Usługi, w przypadku wystąpienia błędu w aplikacji zbieram dane i informacje (za pośrednictwem produktów firm trzecich) na Twoim telefonie o nazwie Log Data. Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z mojej Usługi, czas i data korzystania z Usługi oraz inne statystyki .

Ciasteczka

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do Twojej przeglądarki z odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych i są przechowywane w pamięci wewnętrznej Twojego urządzenia.

Niniejsza Usługa nie wykorzystuje wyraźnie tych plików „cookies”. Aplikacja może jednak wykorzystywać kod i biblioteki stron trzecich, które wykorzystują pliki „cookie” do zbierania informacji i ulepszania ich usług. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tych plików cookie i wiedzieć, kiedy plik cookie jest wysyłany na Twoje urządzenie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części tej Usługi.

Usługodawcy

Mogę zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:

  • Aby ułatwić naszą usługę;

  • Aby świadczyć Usługę w naszym imieniu;

  • Aby świadczyć usługi związane z Usługą; lub

  • Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Chcę poinformować użytkowników tej Usługi, że te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych. Powodem jest wykonywanie powierzonych im zadań w naszym imieniu. Są jednak zobowiązani do nieujawniania ani nie wykorzystywania informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Cenię Twoje zaufanie do przekazywania nam Twoich Danych Osobowych, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie mogę zagwarantować jej absolutnego bezpieczeństwa.

Linki do innych witryn

Niniejsza Usługa może zawierać łącza do innych witryn. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Pamiętaj, że te zewnętrzne witryny nie są przeze mnie obsługiwane. Dlatego zdecydowanie radzę zapoznać się z Polityką prywatności tych stron. Nie mam kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponoszę odpowiedzialności za te treści.

Prywatność dzieci

Usługi te nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieram świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku odkrycia, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało mi dane osobowe, natychmiast usuwam je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się ze mną, abym mógł podjąć niezbędne działania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu mogę aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomię Cię o wszelkich zmianach, zamieszczając nową Politykę prywatności na tej stronie.

Niniejsza polityka obowiązuje od 2020-04-11

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące mojej Polityki prywatności, nie wahaj się skontaktować ze mną pod adresem Holla@LiamNorbury.com.

bottom of page